AANGIFTEVERPLICHTING ALARMSYSTEMEN

Sinds 1 september 2009 werd het meldpunt voor alarmsystemen ALINE (ALarme INformation Exchange) in werking gesteld. Dit is een federale databank waarop alle nieuwe maar ook bestaande alarmsystemen moeten aangegeven worden, ongeacht of ze ooit aangemeld werden bij de Lokale Politie.

Het KB legt de verantwoordelijkheid uitdrukkelijk bij de alarmmelder.
Voor alarmsystemen die NIET zijn aangesloten op een meldkamer is dit dus de gebruiker !
Voor alarmsystemen die WEL zijn aangesloten op een meldkamer wordt de aangifte automatisch uitgevoerd door de meldkamer.

Eigenaars van een alarmsysteem moeten de aangifte doen via internet, op het elektronisch loket van de Federale Politie op www.policeonweb.be

 • Voor bestaande alarmsystemen: binnen de 6 maanden na inwerkingtreding van het meldpunt alarmsystemen (intussen verlengd tot 1 juli 2010)
 • Voor nieuwe alarmsystemen: binnen de 10 dagen na indienststelling
 • Bij wijzigingen aan een bestaand systeem: binnen de 10 dagen
 • Bij buiten gebruik stelling: binnen de 10 dagen

Na de aangifte bij indienststelling dient de ingegeven informatie jaarlijks te worden bevestigd, dit om te verhinderen dat de databank “vervuilt” met verouderde gegevens.

 

Voor een niet-aangemeld alarmsysteem kan een administratieve boete van € 250,00 worden opgelegd.

Iedereen die een camerabewakingssyteem plaatst moet de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de hoogte brengen. Op de website van de commissie kunt u een elektronisch aangifteprocedure doorlopen. Naargelang uw eigen situatie dienen meerdere aangiftes te worden uitgevoerd.

Voor meer info: http://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/camerabewaking/aangifte#sthash.I26Q5Hob.dpuf

 

Het is aan te raden deze kennisgeving op te nemen in het Arbeidsreglement. Voor personeel reeds in dienst voegt u een bijlage toe aan het reeds uitgereikte arbeidsreglement, steeds schriftelijk en met afgetekend ontvangstbewijs. Voor nieuwe aanwervingen zit de clausule reeds in het arbeidsreglement verwerkt.

Hoe u de beelden mag gebruiken, hangt af van het type plaats waar de camera voorkomt. Klik hier voor meer informatie over de 3 types en hoe u de beelden mag bekijken en bewaren.

Wettelijk verplicht pictogram:

12751_detail

Download hier de wettekst betreft pictogrammen

Verschillende formaten en materialen zijn ter beschikking:

 • Vinyl sticker: Zelfklevend, formaat 100 x 150 mm of 200 x 300 mm
 • Polyprop plaat: Plastic plaat, formaat 200 x 300 mm of 400 x 600 mm
 •  Aluminium plaat: Formaat 400 x 600 mm
 • Type Verkeersbord: Formaat 400 x 600 mm, leverbaar met paal en beugels

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende types plaatsen:

Niet-besloten plaats: elke plaats waarvan de toegang niet wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk (omheining, muur, …)

Besloten plaats: elke plaats waarvan de toegang wel wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk. Hier wordt nog een onderscheid gemaakt in:

 • Publiek toegankelijk: bestemd voor gebruik door het publiek, waar diensten aan het publiek kunnen worden verstrekt (bv. winkel, …)
 • Niet publiek toegankelijk: uitsluitend bestemd voor gebruik door de gewoonlijke gebruikers (bewoners, personeel, …)

Als u niet zeker weet tot welke categorie een bepaalde plek behoort of als u verschillende soorten plaatsen controleert met éénzelfde camerasysteem, is het strengste regime van toepassing.
Voor meer info : http://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/camerabewaking

Welk formaat op welke plaats?

Plaats Voorbeelden Formaat /  Materiaal
Niet-besloten plaats Openbare weg Plaat 400 x 600 mm
Besloten plaats

Publiek toegankelijk:

 • Niet afgebakend door onroerend bouwwerk
Oprit Parking Plaat 400 x 600 mm
 • Wel afgebakend door onroerend bouwwerk
Toegangsdeur  winkel Plaat 200 x 300 mm

Sticker 200 x 300 mm

Niet publiek toegankelijk Privéwoning
Magazijn van uw winkel
Personeelsingang
Sticker 100 x 150 mm

 

Waar moet ik een pictogram hangen?

Bij elke mogelijke toegang tot de plaats waar camerabewaking is geplaatst.
Dit wil zeggen: aan de oprit van de parking, aan elke toegangsdeur, aan elke poort.